Liên Hệ  đồng hành cùng hodaco để

  TẠO DỰNG THỊNH VƯỢNG BỀN VỮNG

  đăng ký ngay

  HÀNH TRÌNH VẬN CHUYỂN

  💡Với kim chỉ nam chất lượng bền vững, An toàn đến tay người tiêu dùng. Trong suốt quá trình vận chuyển và tập kết. Từng thùng hàng, mọi sản phẩm đều được nhân sự 𝗛𝗢𝗗𝗔𝗖𝗢 cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức
   
  💡Kiểm kê số lượng, đảm bảo chất lượng sau quá trình tập kết là điều
  mà 𝗛𝗢𝗗𝗔𝗖𝗢 đặt lên hàng đầu trước khi trao đến tay các nhà đại lý
   
  𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑒̀𝑛 𝐻𝑂𝐷𝐴𝐿𝐸𝐷 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖, 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛́ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜.
  Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗦𝘂̛̣ 𝗧𝗵𝗶̣𝗻𝗵 𝗩𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗖𝘂̉𝗮 𝗤𝘂𝘆́ 𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗛𝗮̀𝗻𝗴

  Follow us on Facebook: HodacoGroup